Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania adaptacji?

Poniżej znajdziesz listę dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej i informację, gdzie można je uzyskać. Zabierz je ze sobą na spotkanie z projektantem. Nie wszystkie są konieczne do wszystkich typów projektów. Jeśli nie masz pewności, skąd je wziąć – skontaktuj się z nami. Wyjaśnimy i pomożemy.

 

1. Decyzja o Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu (Urząd Gminy lub Urząd Miasta)

 

2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (należy zamówić u Geodety)

 

3.Warunki przyłączenia budynku do sieci energetycznej (Zakład Energetyczny)

 

4. Warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (MPWiK lub Urząd Gminy)

 

5. Oświadczenie Zakładu Gazowniczego o warunkach przyłączenia do sieci gazowej (Zakład Gazowniczy)

 

6. Warunki na zjazd (zarządca drogi, np. Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miasta) – dotyczy drogi publicznej

 

7. Akt własności działki lub wypis z Księgi wieczystej

 

8. Wykaz podmiotów i działek ewidencyjnych, mapa ewidencyjna gruntów dla działki inwestora i innych objętych zakresem projektu (Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego)

 

9. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowych (uprawniony Geolog)

 

10. Wyłączenie działki z użytkowania rolnego lub zaświadczenie o braku konieczności wyłączenia (Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta)